Censorhonorar og refusion af udlæg i forbindelse med ekstern censur

Censorhonorar

Administrationen sender dit censorhonorar til udbetaling, når der er indberettet karakter i Digital Eksamen.
Der køres løn én gang om måneden, og pengene bliver altid udbetalt i midten af en måned. Der kan derfor gå mellem 14 dage til 1,5 måned, før censorhonoraret bliver udbetalt til din NemKonto. 
På din lønseddel vil prøvenummer fra CensorIT, eksamensnavn eller studerendes navn fremgå. 

Taksten udgør pr. 1. oktober 2022 kr. 471,34 pr. time eksklusiv feriepenge. For hver eksamen er fastsat en tidsnorm, som honoraret udregnes i forhold til.

Refusion af udlæg

Generelt

Københavns Universitet (KU) er en selvejende statsinstitution og hører derfor ind under de regler, der er gældende for staten. Som ekstern censor er du således forpligtet til at overholde statens regler, når KU afholder udgifterne.
Husk at afregne din rejse senest 14 dage efter din hjemkomst.

 

 

 

Såfremt en rejse er nødvendig, skal man vælge den mest klimavenlige transportform (bus, tog og bil frem for fly), så længe det kan gøres med en rimelig meromkostning i tid og udgifter.
Benyttes fly skal prisen ligge inden for rammen af en togrejse på samme strækning.

Ved tjenesterejser på Sjælland skal du benytte tog på standardklasse. Ved rejser uden for Sjælland kan du rejse på 1. klasse, hvis rejsetiden hovedsageligt bruges på forberedelse.

Taxakørsel accepteres kun i meget begrænset omfang, og kan kun benyttes i særlige tilfælde, hvis brug af offentlige transportmidler ikke kan dække behovet på en rimelig måde.

For transport til og fra Københavns Lufthavn dækkes kun udgifter til bus, tog eller metro.

Ved kørsel i privat bil/motorcykel udbetales; 2,17 kr. pr. km. (sats maj 2022). Du skal oplyse registreringsnummer i forbindelse med afregningen, da dette er et krav fra SKAT[1]

[1] Du skal som udgangspunkt stå som ejer/bruger af den pågældende bil. Det er imidlertid tilladt at benytte en partners bil, hvis I enten har samme adresse og/eller har fælles økonomi.

 

 

 

 

Når rejsen varer over 24 timer, rejser du på time- og dagpenge[1] til dækning af merudgifter[2] til følgende:

  • Alle måltider
  • Lokaltransport på bestemmelsesstedet (dog ikke til og fra lufthavnen)

25 % af time- og dagpengene dækker merudgifter til småfornødenheder og lokaltransport på bestemmelsesstedet. Med hensyn til sidstnævnte tænkes der på transport mellem hotel og mødested eller lignende (f.eks. tog, bus og taxa). Det er op til dig selv, hvilket transportmiddel du anvender, da der bliver udbetalt en fast takst i forbindelse med udbetaling af time- og dagpenge, hvor udgifterne ikke skal dokumenteres.

Retten til time- og dagpenge bortfalder på dage, hvor der ikke gøres tjeneste, f.eks. hvis der afholdes ferie, fridage eller weekend, når man forlænger rejsen som følge af private formål. 

[1] Time- og dagpenge reduceres, hvis du får gratis måltider (f.eks. morgen og frokost på eksamensstedet). Time- og dagpengenes størrelse fremgår af det til enhver tid gældende Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser.

[2] Vær opmærksom på, at time- og dagpengene ikke behøver at dække alle dine udgifter under rejsen. Time- og dagpenge skal kun dække dine merudgifter, dvs. de ekstra udgifter du måtte have under rejsen sammenlignet med, hvis du var blevet hjemme

 

 

Hvis du benytter overnatning på hotel[1], skal du overholde statens hoteldispositionsbeløb som er ekskl. morgenmad; 1.040 kr. pr. nat (sats 2022).
Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, du selv skal betale for dit hotelophold, som skal afregnes inden afrejse fra hotellet. Du vil efterfølgende modtage refusion af hoteludgifter i forbindelse med din rejseafregning.

Hotellet udsteder den endelige kvittering ved check ud samt afregning – det er vigtigt, at du får den med. Kvittering skal være stilet til KU og indeholde KU’s navn; ”KU-Blegdamsvej 3B”. Kvittering stilet til en privatperson/privatadresse kan ikke refunderes.

Udokumenteret nattillæg vil blive anvendt, når du har mulighed for at overnatte privat. Det udbetales, når rejsen har varet 24 timer; 231 kr. pr. nat (sats 2022).
Det udokumenterede nattillæg er beregnet til, at du kan sige "tak for ulejligheden". Du kan ikke få udbetalt udokumenteret nattillæg, hvis du:

  • rejser i bus, tog, fly mv. om natten
  • overnatter i dit sommerhus eller din campingvogn og lignende

[1] Det er ikke tilladt at bestille hotel via hotels.com, momondo o.lign.

 

 

Udgifter i forbindelse med din rejse skal dokumenteres ved købsbon, betalt hotelfaktura, og Brobizz-kvittering.
En kreditkortkvittering (betalingskvittering) og kontoudtog er ikke tilstrækkelig dokumentation for køb, da det ikke fremgår, hvad der er købt (undtagelse: broafgift, parkeringsafgift og taxa).

Ved kørsel med taxa skal der opgives præcise til- og fra adresser.

Er der købt billet via en app, skal der tages et screenshot af billetten som dokumentation for købet.