Censorhonorar og refusion af udgifter – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Uddannelse > Censor > Honorar og refusion

Censorhonorar og refusion af udlæg i forbindelse med censur

Censorhonorar

For at få udbetalt løn for dit arbejde som censor skal du udfylde blanketten Censorhonorar her. Du skal sende den udfyldte blanket pr. mail til vedkommende der har booket dig til eksamen. Alternativt kan du sende den udfyldt til eksamen@sund.ku.dk.

Refusion af udlæg

Der er to måder du kan få refunderet dit udlæg: 

  1. Ved at udfylde en blanket
  2. Ved at benytte systemet RejsUD

1. Udfyld en blanket
Forud for eksamen vil Sektion for Studieservice fremsende et link til refusion af udlæg. Du skal udfylde denne blanket og indsende dokumentation for dine udgifter. Se vejledning for yderligere information her. Herefter vil Studieservice sørge for refusionen.

2. Benyt RejsUD
Du er også velkommen til selv at indtaste dine udlæg via selvbetjeningsløsningen RejsUd her. Du skal bruge Stamoplysningsskemaet ved udfyldelse.
Teknisk support til RejsUd (log-in, password, etc.), tlf.:  +45 35 32 27 00.

For oprettelse i RejsUd, henvendelse til: eksamen@sund.ku.dk

Hjælp til RejsUD
En videoguide tager dig gennem de forskellige trin i RejsUd-systemet. I videoerne kan du blandt andet se, hvad du skal have klar for at registrere dine udlæg i RejsUd, hvordan du logger på systemet og hvordan du udfylder de forskellige oplysninger i de enkelte trin. Vælg nedenfor om du vil have hjælp til udgiftsafregning eller rejseafregning:

Klik her, hvis din opgave som censor har været kortere end 24 timer. Klik her, hvis din opgave som censor har været længere end 24 timer.

Såfremt du ikke har dine bilag skal du udfylde Tro- og loveerklæring og vedhæfte den i blanketten eller i RejsUd.

Få RejsUD vejledningen som pdf.

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2018