Censorhonorar og refusion af udlæg i forbindelse med censur

Censorhonorar

For at få udbetalt honorar for dit arbejde som censor skal du skrive til eksamen@sund.ku.dk, så vil du blive kontaktet af en eksamenskoordinator.  

Refusion af udlæg

Der er to måder du kan få refunderet dit udlæg: 

  1. Ved at udfylde en blanket
  2. Ved at benytte systemet RejsUD2

1. Udfyld en blanket
Forud for eksamen vil Sektion for Studieservice fremsende et link til refusion af udlæg. Du skal udfylde denne blanket og indsende dokumentation for dine udgifter. Se vejledning for yderligere information her. Herefter vil Studieservice sørge for refusionen.

2. Benyt RejsUD2
Du er også velkommen til selv at indtaste dine udlæg via selvbetjeningsløsningen RejsUd2 her. I forbindelse med tastning af dine udlæg skal du benytte følgende oplysninger i RejsUD2: 

Formål: 1- Danmark
Alias: 5002155002
Sted: 30302700

Teknisk support til RejsUd2 (log-in, password, etc.), tlf.:  +45 35 32 32 32 Skype Ikon.

For oprettelse i RejsUd, henvendelse til: eksamen@sund.ku.dk

Hjælp til RejsUD2
Se Moderniseringsstyrelsens brugervejledninger til RejsUd.