Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tilbyder en lang række kompetencegivende uddannelser til dig, der ønsker at styrke dine kompetencer inden for dit fagområde eller søger nye udfordringer og inspiration.