Dekanatet – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Om SUND > Organisation > Dekanatet

Dekanatet

Dekan

Dekanen er fakultetets leder og har med reference til rektor ansvaret for fakultetets samlede udvikling og økonomi. Dekanen har den overordnede beslutningskompetence for fakultetet. 

Dekan

Professor, dr. med. Ulla Wewer

Tlf. (sekretariat): 3532 7051
E-mail: dekan@sund.ku.dk

Ulla Wevers CV

Prodekaner

Dekanatet rådgiver dekanen i strategiske og økonomiske anliggender. Prodekanerne har på hver deres område ansvar for faglig koordinering på fakultetet. De er også ansvarlige for koordinering mellem fakultetet og det øvrige universitet og udadtil i forhold til eksterne samarbejdspartnere. I Dekanatet sidder:

Prodekan for forskning

Mogens Holst Nissen (konst.)

Tlf.:
E-mail: mhni@sund.ku.dk

Mogens Holst Nissens CV

Prodekan for uddannelse

Docent, lic. scient Hans Henrik Saxild

Tlf.: 3532 7801

Hans Henrik Saxilds CV

Trine Winterø

Prodekan for Innovation og Samfundsrelationer

Trine Winterø

Tlf. +45 3533 2311
Mobil: +45 2343 1802
E-mail: triwin@sund.ku.dk

Trine Winterøs CV 

 

Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren er leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse.Fakultetsdirektør

Anders V. Møller

Tlf.: 2089 7271

Anders V. Møllers CV