Råd, nævn og udvalg – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Om SUND > Organisation > Råd, nævn og udvalg

Råd, nævn og udvalg

Fakultetsdirektøren til møde

Fakultetet rummer en lang række af råd, nævn og udvalg, der er med til at sikre den bedst mulige forskning, den bedst mulige uddannelse og den bedst mulige arbejdsplads for fakultetets medarbejdere.

Disse råd, nævn og udvalg på fakultetsniveau rådgiver løbende fakultetets ledelse (dekanatet og fakultetsledelsen). Herudover findes der rådgivende udvalg på institutniveau og i Fakultetsservice.

Råd og udvalg

Akademisk råd

I henhold til Københavns Universitets vedtægt findes der på hvert fakultet et akademisk råd.

Akademisk Råd arbejder med strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling, og det rådgiver dekanen om fordeling af fakultetets bevillinger. Rådet står desuden for sammensætning af faglige udvalg, der skal bedømme ansøgere til faste videnskabelige stillinger, det tildeler ph.d.- og doktorgrader, og det udtaler sig om øvrige væsentlige akademiske forhold.

Oplysningerne om Akademisk Råd på SUND findes på KUnet. Personer uden for KU, der ønsker oplysninger området, kan henvende sig til rådets sekretær, AC-fuldmægtig i ledelsessekretariatet Bitten Dalsgaard, på tlf. 35 33 15 83 / 20 40 22 68 eller e-mail bitten.dalsgaard@sund.ku.dk.

Fakultetets Samarbejdsudvalg, FSU

Fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) er nedsat i henhold til Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner.

Udvalget skal medvirke til sikring af udviklingen af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, herunder involvering i arbejdet med fakultetets mål, strategi,personalepolitik, kompetenceudvikling, budget og det psykiske arbejdsmiljø.

Oplysningerne om FSU på SUND findes på KUnet. Personer uden for KU, der ønsker oplysninger om udvalget, kan henvende sig til udvalgets sekretær, Charlotte Etzerodt, på tlf. 35 32 56 06/93 56 56 69 eller e-mail charlotte.etzerodt@sund.ku.dk.

Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg, FAMU

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg, FAMU, koordinerer de enkelte arbejdsmiljøudvalgs arbejde. Samarbejdet mellem de enkelte fakulteters arbejdsmiljøudvalg foregår i Arbejdsmiljørådet.

Oplysninger om FAMU på SUND findes på KUnet. Personer uden for KU, der ønsker oplysninger om rådet, kan henvende sig til rådets sekretær, Janne Funder Jensen, på tlf. 23680386 eller e-mail jafj@sund.ku.dk

Uddannelsesråd

I forbindelse med fusionen mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Farmaceutiske Fakultet og de veterinære dele af det Biovidenskabelige Fakultet, besluttede Københavns Universitets bestyrelse den 15. december 2011, at der skulle oprettes uddannelsesråd på det nye SUND.

SUND har fem uddannelsesråd:

  • Uddannelsesråd for farmaceutisk videnskab
  • Uddannelsesråd for sundhed og medicin
  • Uddannelsesråd for folkesundhedsvidenskaberne
  • Uddannelsesråd for odontologi og tandpleje
  • Uddannelsesråd for veterinærmedicin og husdyrvidenskab

Nævn og øvrige fora