Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab – Københavns Universitet

Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Det overordnede ansvar for undervisningen på fakultet ligger hos studienævnene. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab vedtager ændringer af studieordningerne, der indstilles til dekanen for godkendelse. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab arbejder desuden bredt med at kvalitetssikre uddannelsen og tager løbende stilling til f.eks. evalueringer og den overordnede opbygning af uddannelsen. Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab træffer også afgørelse om merit og dispensation.

Medlemmer

 • Lektor Peter Holm, Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab (formand)
 • Professor Charlotte Bjørnvad, Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Professor Mette Olaf Nielsen, Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab
 • Professor Maria Vang Johansen, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi
 • Professor Stine Jacobsen, Institut for Produktionsdyr og Heste
 • Stud.med.vet. Anna Hvidbjerg Poulsen(næstformand)
 • Stud.med.vet. Esben Østergaard Eriksen
 • Stud.med.vet. Louise Spliid Knudsen
 • Stud.med.vet. Camilla Brohave Mortensen
 • Stud. scient. Animal Science. Line Sass Kierkegaard
 • Stud. scient. Animal Science. Ida Rath Toudal

Studieledere

 • Bachelor og kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin: Lektor Peter Holm, pho@sund.ku.dk
 • Kandidatuddannelsen i Animal Science: NN
 • Veterinary Public Health: Lektor Jens F. Agger, jfa@sund.ku.dk
 • Companion Animal Clinical Science: Professor Annemarie Thuri Kristensen, atk@sund.ku.dk

Referater

Mødedatoer

Kontakt til studienævn og studieleder

Spørgsmål om dit uddannelsesforløb skal altid besvares i studievejledningen og ikke via studienævnet eller studienævnets sekretær.

Henvendelser til studienævnet skal gå igennem studienævnets sekretær Louise Berntsen, louise.berntsen@sund.ku.dk

Ansøger du om dispensation eller merit, kan du finde information på dine uddannelsessider på KUnet.