Meritstuderende – Københavns Universitet

Meritstuderende på SUND

Hvad er meritstuderende?

At være meritstuderende betyder, at du bliver optaget på et eller flere kurser og eksamener på en anden uddannelse som led i din egen uddannelse. Du har også mulighed for at skrive opgaver, bachelorprojekt eller speciale på SUND. Du kan rette henvendelse til din uddannelses studievejledning for at få oplyst de konkrete regler og muligheder for at tage kurser og eksamen eller skrive opgaver på andre uddannelser.

Hvordan finder du kurser, projekter eller specialer?

I KUs fælles kursusdatabase kan du selv søge samtlige kurser, projekter og specialer udbudt på KU frem. Vær opmærksom på at nogle kurser, projekter og specialer forudsætter specifikke faglige forudsætninger for optagelse. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de faglige krav som du finder i kursusbeskrivelsen, for at kunne gennemføre kurset eller opgaven. Særligt for specialer, skal du også læse den pågældende studieordnings afsnit om specialet.

Hvordan søger du ind som meritstuderende på SUND?

Du skal søge dit egent studienævn om en forhåndsgodkendelse og derefter skal du søge om optagelse som meritstuderende på SUND.

Du kan via nedenstående links finde ansøgningsskemaer som meritstuderende til SUND's uddannelser.

Bemærk at ansøgningsfristen for optag på kurser, eksamen, opgaver og specialer er 1. juni for kurser i efterårssemesteret, og 1. december for forårssemesteret.

Spørg studievejledningen

Du er altid velkommen til at kontakte SUND Studie- og Karrierevejledning, hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for at blive meritstuderende på en af SUNDs uddannelser.