Core-faciliteter og andre faciliteter

Forskning

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet råder over en række core-faciliteter. Core-faciliteterne er delvist subsidieret af SUND. De er mod betaling tilgængelige for forskere på Københavns Universitet, andre universiteter og hospitaler samt eksterne samarbejdspartnere.

Desuden har fakultetet en række andre eksperimentelle faciliteter og avanceret infrastruktur. Disse faciliteter er tilgængelige afhængig af de øjeblikkelige prioriteringer i faciliteten. De kan ikke bookes online, men kræver forhåndsaftaler via en kontaktperson, som er listet på den pågældende hjemmeside.

En aftale omhandler typisk tidspunkt for brug af faciliteten, forbrugets omfang, dækning af udgifter, og betingelser for kreditering af faglige ydelser og referencer til faciliteten i eventuelt efterfølgende artikler (f.eks. medforfatterskaber eller acknowledgements).

Kontakt den pågældende facilitet via linket og få oplyst vilkårene for adgang: