Corefaciliteter

En række højt specialiserede corefaciliteter på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tilbyder fælles ydelser på tværs af SUNDs institutter og centre.

Corefaciliteterne er tilgængelige for forskere på SUND, KU, andre universiteter og hospitaler samt eksterne samarbejdspartnere mod betaling.