God videnskabelig praksis

Forskning

Forskningsmiljøerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets bygger på kerneværdier som integritet, ekspertise og videnskabelig frihed.

Igennem målrettede tiltag sikrer fakultetet en professionel forskningskultur, der stemmer overens med danske og internationale standarder for god videnskabelig praksis.