Tildeling af doktorgrad

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan tildele doktorgraden i følgende områder:

  • Medicin (dr.med.)
  • Odontologi (dr.odont.)
  • Farmaci (dr.pharm.)
  • Veterinærvidenskab (dr.med.vet.)