Forskningscentre

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har fem større forskningscentre og næsen 30 mindre enheder med centerstatus.

Centrene arbejder hver især fokuseret på ét bredt forskningsområde, men danner tilsammen en klynge af forskningsenheder, der tiltrækker og fastholder verdens bedste forskere og skaber grundlag for et internationalt og innovativt forskningsmiljø af højeste kvalitet.