Karrieredag på SUND torsdag den 10. oktober 2019

Karrieredag 2017 i Mærsk Tårnet

Igen i år inviterer dekanatet på SUND i samarbejde med Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse - Region Øst til den årlige karrieredag.

Vi håber, at mange lægelige specialer, virksomheder og organisationer m.fl. igen i år har lyst til at deltage med en stand og/eller et oplæg og være med til at gøre karrieredagen 2019 til en god oplevelse for vores studerende.

På karrieredagen kan studerende få et indblik i karriereveje i virksomheder og organisationer m.fl., som er attraktive for dem. Karrieredagen skal være med til at give de studerende inspiration til deres karriereplanlægning og indsigt i, hvilke kompetencer virksomhederne efterspørger. Karrieredagen er et mødested mellem erhvervslivet og studerende i en uformel sammenhæng. På standene kan de lægelige specialer, virksomheder og organisationer m.fl. helt gratis introducere de studerende til mulige karriereveje samt til aktuelle jobopslag, studiejob, praktikforløb m.v. Virksomhederne og organisationerne har samtidig mulighed for at møde et bredt udsnit af universitetets studerende og kan få et endnu bedre kendskab til deres kompetencer og ønsker til et fremtidigt job.

Vær med til at gå i dialog med de studerende, uddel informationsmateriale og inspirér dem til at vælge deres fremtidige karriere. Det er ganske gratis at deltage med en stand og et oplæg om arbejdet inden for netop jeres felt.

Tid og sted

Karrieredagen foregår fra kl. 12.30-16.30 i Mærsk Tårnet på Panum.

De studerende har undervisningsfri fra kl. 12.00, så Panum er fyldt med nysgerrige og interesserede studerende.

Dagens program vil løbende blive opdateret.

For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at de VET-studerende ikke deltager, da den uddannelse holder egen karrieredag.

Tilmelding
Tilmeld jer med en stand og et oplæg via den elektroniske tilmeldingsblanket senest fredag d. 30. august 2019. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte tovholder på karrieredagen Anne Munckhaus på mail: anpet@sund.ku.dk.