Karrieredag på SUND torsdag den 11. oktober 2018

Karrieredag 2017 i Mærsk Tårnet

Foyeren i Mærsk Tårnet vil vrimle med studerende og de mange virksomheder og organisationer, der er attraktive for dem, når der afholdes Karrieredag. Der er karriereinspiration til næsten enhver studieretning – hvad end man drømmer om sundhedsvæsen, industri eller forskning.

Karrieredag, der afholdes for sundhedsvidenskabelige studerende hvert år, er en god mulighed for, at de studerende kan snuse til fremtidige jobmuligheder. I dialogen med de studerende får virksomhederne og organisationerne også et vigtigt indblik i, hvilke kompetencer de kommende kandidater fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan bidrage med.

”Vi deltager i Karrieredagen, fordi vi gerne vil i dialog med de unge, kommende tandlæger. Vi kan give dem karriererådgivning og fortælle om jobmuligheder og ansættelsesvilkår. Men vi får også selv noget viden om, hvad der optager de studerende, og hvordan de ser verden, som vi kan bruge i vores udvikling”, siger formand for Tandlægeforeningen Freddie Sloth-Lisbjerg.

79 stande stiller op på udkig efter nye talenter fra SUND. Medicinalindustrien er bl.a. stærkt repræsenteret og kendt for at rekruttere ivrigt fra især School of Pharmaceutical Sciences. Flere nye stadepladsholdere har også sluttet sig til i år, nemlig Danmarks Apotekerforening, Kræftens Bekæmpelse og Sygehus Lillebælt.

Karrieredag henvender sig til alle SUND-studerende (de veterinære uddannelser har dog også deres egen karrieredag VMF-Input torsdag den 4. oktober).

Klogere på specialer
De enkelte uddannelser og specialer har også rig mulighed for at få demonstreret, hvad de kan tilbyde de studerende. I år er ” Kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland” med, da de første kandidatstuderende i medicin nu får mulighed for at tage deres 5. semester på Sjællands Universitetshospital i Køge. Det nye tilbud er en del af optakten til øget optag på medicinstudiet og en komponent i et endnu tættere samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Region Sjælland om at sikre god spredning af læger.

Karrieredagen arrangeres i et samarbejde mellem dekanatet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse – Region Øst.

Tid og sted

Karrieredagen foregår fra kl. 12.30-16.30 i Mærsk Tårnet på Panum.

De studerende har undervisningsfri fra kl. 12.00, så Panum er fyldt med nysgerrige og interesserede studerende.

Dagens program vil løbende blive opdateret.

Tilmelding
Der er lukket for tilmelding dog kan man efter aftale med Anne Munckhaus undtagelsesvis sende tilmelding via den elektroniske tilmeldingsblanket.  Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte tovholder på karrieredagen Anne Munckhaus på mail: anpet@sund.ku.dk