Organisation

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet ledes af et Dekanat. Fakultetet er organiseret i en række institutter, centre, skoler, råd, nævn og udvalg og understøttes administrativt af Fakultetsservice.