Medarbejdere

Årsværk - ansættelse omregnet til fuldtidsstillinger

3.819 medarbejdere (årsværk) (2023)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere inklusive ph.d.-studerende og administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger.

En del medarbejdere er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på fakultetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk. I medarbejdergruppen indgår medarbejdere under forskeruddannelse, ph.d.-studerende.

Derudover er der en stor gruppe indskrevne ph.d.studerende, som ikke tæller med i oversigten, men som har en tilknytning til fakultetet.

Studerende

7.783 studerende (2023)
3.631 bachelorstuderende
4.152 kandidatstuderende

Økonomi

3,5 milliarder kroner i omsætning (2023)
0,9 mia. Finanslovsmidler
2,1 mia. Ekstern finansiering
0,5 mia. Andre indtægter

Publikationer

Innovation

Omdømme

Institutter, centre og hospitaler

Studienævn, skoler og Advisory Board

2023-tallene er ajourført per 1. marts 2024