Strategiske mål

Basen i Mærsk Tårnet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) er en ambitiøs og stor vidensorganisation, der har fokus på at levere excellent forskning og uddannelse.

Vores vision er at flytte grænserne for erkendelse og skabe ny sundhedsvidenskabelig viden og indsigt til gavn for den fortsatte videnskabelige udvikling, for samfundet og for det enkelte individ.

Det er helt afgørende, at den vision understøttes af strategiske partnerskaber, en professionel organisation, en avanceret infrastruktur, et godt arbejds- og studiemiljø og en kultur, der bygger på internationale standarder for god videnskabelig praksis, forskningsfrihed, inddragelse af medarbejdere og et tæt samspil med de studerende.

SUNDs mål og handleplaner bidrager til Københavns Universitets strategi 2030 - Til gavn for flere