Strategiske mål

Basen i Mærsk Tårnet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) er en ambitiøs og stor vidensorganisation, der har fokus på at levere excellent forskning og uddannelse.

Vores vision er at flytte grænserne for erkendelse og skabe ny sundhedsvidenskabelig viden og indsigt til gavn for den fortsatte videnskabelige udvikling, for samfundet og for det enkelte individ.

Det er helt afgørende, at den vision understøttes af strategiske partnerskaber, en professionel organisation, en avanceret infrastruktur, et godt arbejds- og studiemiljø og en kultur, der bygger på internationale standarder for god videnskabelig praksis, forskningsfrihed, inddragelse af medarbejdere og et tæt samspil med de studerende.

SUNDs strategiske mål

SUND har en række strategiske mål og indsatser, som bidrager til at føre Københavns Universitets strategi 2023 - Talent og samarbejde ud i livet.

forskningsområdet vil SUND tiltrække, udvikle og fastholde videnskabeligt talent.  Stærke forskningsmiljøer, attraktive samarbejder og nationale og internationale netværk, løbende karriereudvikling og -afklaring, adgang til relevant og moderne infrastruktur, muligheder for forskningsfinansiering og professionel forskningsunderstøttelse skal bidrage til, at SUND fortsat kan tiltrække og fastholde talentfulde forskere.

SUNDs uddannelser er kendetegnet ved høj kvalitet og samfundsrelevans, og ved en klar forankring i forskning og samtidig tæt kobling til praksis. Det vil SUND værne om og videreudvikle. SUNDs mange dimittender varetager kritiske samfundsfunktioner, bl.a. læger, tandlæger, dyrlæger og farmaceuter. SUND vil sikre, at digitale kompetencer og akademisk dannelse forbliver en del af uddannelsernes perspektiv. SUND vil desuden have fokus på indsatser ift. den politiske aftale om regionalisering, herunder ny lægeuddannelse i Køge.

SUND vil bidrage til at styrke universitetets synlighed og impact via værdiskabende samarbejde og samfundsengagement. SUND spiller en aktiv og ansvarsbevidst rolle i samfundet og indgår i dialog og samarbejde med en lang række partnere, også uden for de akademiske institutioner – hospitaler, offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer – om forskning, uddannelse, innovation mv.

SUND vil i sine forsknings- og uddannelsesaktiviteter såvel som i den daglige drift tage aktivt medansvar for at bidrage til en bæredygtig omstilling.