Strategiske mål

Basen i Mærsk Tårnet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) er en ambitiøs og stor vidensorganisation, der har fokus på at levere excellent forskning og uddannelse.

Vores vision er at flytte grænserne for erkendelse og skabe ny sundhedsvidenskabelig viden og indsigt til gavn for den fortsatte videnskabelige udvikling, for samfundet og for det enkelte individ.

Det er helt afgørende, at den vision understøttes af strategiske partnerskaber, en professionel organisation, en avanceret infrastruktur, et godt arbejds- og studiemiljø og en kultur, der bygger på internationale standarder for god videnskabelig praksis, forskningsfrihed, inddragelse af medarbejdere og et tæt samspil med de studerende.

SUNDs overordnede strategiske mål

SUND har en række overordnede strategiske mål, der baserer sig på Københavns Universitets strategi 2023 - Talent og samarbejde:

 

SUNDs videnskabelige talenter, både unge og erfarne, udgør fundamentet for vores uddannelsesaktiviteter og bidrager med afgørende videnskabelige resultater, forskningsmæssige nybrud i verdensklasse og nye løsninger på komplekse udfordringer til gavn for samfundet.

Fakultetets forskning spænder fra det grundvidenskabelige til det anvendelsesorienterede og over en mangfoldighed af fagområder. Fællesnævneren er et højt videnskabeligt kvalitets- og ambitionsniveau, respekt for forskellige fagligheder og tillid til kompetencer.

SUND har som målsætning, at alle fakultetets forskningsmiljøer øger deres gennemslagskraft for at fastholde, at SUNDs excellente styrkeposition fremmes.

 

Den digitale udvikling vil få afgørende betydning for sundhedsvidenskaberne, hvor ny teknologi muliggør analysen af store mængder data og mere præcise behandlingsformer. Dette stiller nye krav til opbygning af digitale kompetencer hos både studerende og forskere, bl.a. øgede kompetencer inden for datavidenskab, digital dannelse og etik mv.

SUND vil implementere et digitalt core curriculum i alle vores uddannelser, og – med Center for Health Data Science som hub – videreudvikle et forskningsmiljø på internationalt niveau på tværs af fakultetets fagområder inden for health data science. Det kræver en bredspektret indsats, bl.a. opbygning af teknologiforståelse og færdigheder blandt studerende og forskere, tiltrækning og udvikling af talent, udvikling af partnerskaber, investeringer i kontor- og forskningsfaciliteter, herunder IT infrastruktur samt efteruddannelse inden for korrekt og sikker håndtering af data.

SUND vil desuden drage nytte af de værdifulde erfaringer med digitaliseret understøttelse, som vi har gjort under Covid-19, fx mht. administration og mødeformater, digitale/blendede undervisningsformer, online studiemiljø- og trivselsindsatser.

Veterinærområdet lever op til KU’s vision om uddannelser og forskning i verdensklasse. Men særligt den kliniske del af veterinæruddannelsen er voldsomt udfordret. Indtægterne på uddannelsen står langt fra mål med udgifterne til især den kliniske del af veterinæruddannelsen, og trods en stabil indtjening på de to universitetsdyrehospitaler vokser underskuddet år for år.

Der skal nu udvikles en samlet og langsigtet vision og strategi for fremtidens veterinærområde, herunder en plan for genopretning af økonomien på især det kliniske område. Genopretningsplanen er et nødvendigt element i afklaringen af de fremtidige fysiske rammer for veterinærområdet.