Data og statistik

Arbejdet med kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne er afhængigt af adgang til oplysninger om en række forhold relateret til de enkelte uddannelser og fakultetet eller universitetet som helhed.
På SUND arbejdes systematisk med uddannelsesinformation for at sikre, at ledelsen løbende og systematisk informeres om uddannelsernes status og evt. udfordringer. Datamateriale der indgår i uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer kan tilgås på nedenstående portaler for uddannelsesstatistik/tal om uddannelser.

I tillæg til nedenstående statistikker kan der efter aftale med AUS udarbejdes særlige opgørelser til uddannelserne.

1. Uddannelsesspecifik statistik på KUnet

Uddannelsesspecifik statistik vedr. ECTS-produktion, studieprogression, ledighedsstatistik, frafald og andre nøgletal for uddannelsen kan tilgås på KUnet

2. STADS karakterstatistik for kurser

Beståelsesprocent, gennemsnitskarakter fordelingen af karakterer på 7-trinsskalaen opgøres for uddannelsernes eksaminer opdelt på specifikke eksamensterminer

3. Studiestatistik.ku.dk

Uddannelsesservice giver på sitet studiestatistik offentligheden adgang til tal om optag, bestandstal, produktion af grader og STÅ, karaktergivning v. bachelorprojekt og kandidatspecialer samt tal for gennemførelse, frafald og studietider