Den lægevidenskabelige del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets fond for videnskabeligt ansatte kandidater og studerende ved Københavns Universitet

Fondens formål er:

1.  At yde støtte til den lægevidenskabelige del af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets videnskabeligt ansatte kandidater og studerende til forskning samt til rejselegater og til studentersociale formål.

Fondsmidlerne fordeles således:

  • 54 %: Forskning inden for det lægevidenskabelige område (bl.a. kræftsygdomme, dermatologi (zoster) og oftalmologi)
    Særligt skal forskning i søvnforstyrrelser og/eller tobaksafvænning tilgodeses. En mindre andel af uddelingerne skal gå til nye forskningsområder, som ofte har svært ved at skaffe midler
  • 28 %: Uddeles til én forsker til lægevidenskabelig forskning eller studieophold med henblik på forskning
  • 5 %: Uddeles som rejselegater
  • 2 %: Uddeles til studentersociale formål
  • 1 %: Uddeles til en dansk videnskabsmand, der gør sit land tjeneste, navnlig på lægevidenskabens område, som en understøttelse eller bistand 

2.  At yde støtte til polytekniske og/eller medicinske kandidater.

  • 10 %: Uddeles til studier over specielle emner