Novo Nordisk Foundation stipendie

De danske universiteter uddeler på vegne af Novo Nordisk Fonden stipendier til prægraduate studerende.

Stipendierne skal give de mest talentfulde studerende mulighed for at arbejde med forskningsprojekter allerede før opnåelse af kandidatgraden. Det vil styrke deres forudsætninger for at få den bedste start på en videre forskningskarriere.

 

Stipendierne uddeles 2 gange årligt som bevillinger á op til kr. 150.000, som kan bruges til aflønning og/eller drift i forbindelse med sundhedsvidenskabelig studenterforskning.

Ansøgninger skal sendes ind af hovedvejleder og skal være på engelsk.

På SDU's hjemmeside kan du læse mere om

  • Stipendiets formål
  • Rammer for stipendie og finansiering
  • Krav til ansøgningen
  • Ansøgningsproces og frister

 

 

På KUnet kan du læse mere om, hvordan du kan planlægge et projekt i løbet af din uddannelse.

Har du generelle spørgsmål til stipendiet og ansøgningsprocessen? Kan du kontakte Katrine Lehmann, nnf@health.sdu.dk