Hjælpefonden for bachelor- og kandidatstuderende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Det er udelukkende studerende og kandidater fra School of Pharmaceutical Sciences, der kan søge fonden. Ph.d.-studerende kan ikke søge fonden. 

Hjælpefonden har mulighed for uddeling af midler til en række forskellige formål. Følgende områder kan søges:

1. Akutansøgninger (behandles løbende)

 • Støtte til studerende, der er i en akut, vanskelig økonomisk situation. Det maksimale legat, der kan ansøges om til dækning af akut økonomisk nød, er 20.000 DKK.
 • Støtte til fremme af studiemiljø og uddannelserne på PharmaSchool

Ansøgning om akut økonomisk støtte skal indeholde:

 1. Navn og adresse
 2. E-mailadresse
 3. CPR-nummer
 4. Kontooplysninger: reg.nr. og konto nr.
 5. Kort begrundelse for ansøgning
 6. Budget
 7. Evt. udtalelse fra vejleder eller andre
 8. CV
 9. Karakterudskrift
 10. Oversigt over evt. andre søgte legater

Ansøgningen sendes til legater@sund.ku.dk

2. Studieopholdsansøgninger (søges så vidt muligt om efteråret i den fælles ansøgningsrunde for SUNDs fonde og skal indeholde samme oplysninger som anført under akutansøgninger, herunder krav om udtalelse fra vejleder og/eller ekstern partner).

- Rejser i forbindelse med specialeskrivning skal være af minimum 1 måneds varighed, og der gives maksimalt støtte til 6 måneder. Der kan ydes støtte på op til 20.000 DKK pr. ansøgning.

- Studieophold i forbindelse med specialeskrivning gives højeste prioritet.