Københavns Universitets fond for medicinstuderende

Fondens formål er at yde støtte til medicinstuderende. Ved tildeling lægger bestyrelsen vægt på, at legatmodtageren er trængende og har opnået gode karakterer.

Der kan desuden ydes støtte til yngre lægers videnskabelige arbejde, uanset fra hvilket universitet de har taget eksamen, samt til forskning i gigt- og kræftsygdomme, der udføres ved Københavns Universitet.

Uddeling af midler til medicinstuderende foretages efter en fordelingsnøgle:
60% til medicinstuderende ved Københavns Universitet
27 % til medicinstuderende ved Aarhus Universitet og
13 % til medicinstuderende ved Syddansk Universitet.

Der uddeles ikke portioner på under 8.000 DKK.