Dyrlæge Hans Peter Christensens mindelegat

 

Legatets formål er at give danske, praktiserende dyrlæger lejlighed til ved nogen tids ophold ved udlandets veterinærinstitutioner at dygtiggøre sig i veterinær praksis og teori til senere nytte for deres arbejde i landbrugets tjeneste. Som udgangspunkt anses kun projekter vedr. produktionsdyr som støtteberettigede efter vedtægterne.