Peter Christian Abildgaards og overdyrlæge Hans A. Madsen og hustrus fond

Fondens formål er at støtte veterinærvidenskabelig forskning og videnudveksling (vidensformidling) nationalt og internationalt, herunder at uddele forfatterpræmier og yde støtte til rejser og symposier for videnskabsmænd samt til andre formål, hvortil offentlige midler normalt ikke kan anvendes.

Endvidere uddeler fonden med passende mellemrum en guldmedalje. Medaljen kan tildeles enkeltpersoner eller institutioner, som på bemærkelsesværdig måde har uddybet de naturvidenskaber som Peter Christian Abildgaard dyrkede. Herudover kan medaljen tildeles enkeltpersoner eller institutioner, der på anerkendt måde har dyrket discipliner indenfor veterinærvidenskaben eller har tilknytning til denne.

Fonden yder ikke støtte til specialestuderendes projekter og rejseudgifter.