Tandlæge Johanne Elisa Crone's Fond

Fondens formål er at yde støtte til gennemførelse af tandlægestudiet for en ubemidlet kvindelige tandlægestuderende ved Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Legatet tildeles studerende, der påregnes at gennemføre studiet i et normalt uddannelsesforløb.