Særligt udpeget person

Nils Billestrup

Professor Nils Billestrup er særligt udpeget person på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Den særligt udpegede person arbejder for at styrke og sikre god videnskabelig praksis på fakultetet.

Fakultetet har uddraget fem principper for god videnskabelig praksis, der tjener som en meget kortfattet liste, som alle skal kende, forstå og efterleve. Disse principper udbredes bl.a. af den særligt udpegede person i sit arbejde med at sætte fokus på god videnskabelig praksis generelt på fakultetet. De fem principper er:

  1. Ærlighed i al omgang med forskning
  2. Pålidelighed i alle forhold og eget ansvar for forskning
  3. Retfærdighed og respektfuld adfærd i omgang med andre og deres forskning
  4. Åbenhed og tilgængelighed i diskussion og udveksling af forskning
  5. Ansvarlig forskningsledelse og uddannelse af næste generation af forskere

Disse principper er inspireret af the European Code of Conduct og Singapore-erklæringen.

Den særligt udpegede person har flere ansvarsområder:

  • sætte fokus på god videnskabelig praksis på fakultetet
  • rådgive om, hvad der er god videnskabelig praksis
  • håndtere henvendelser ved mistanke om brud på god videnskabelig praksis
  • uddanne forskningsledere

Alle ansatte og studerende på fakultetet kan henvende sig til Nils Billestrup med alle typer af spørgsmål, der relaterer sig til emnet.

Kontakt Nils Billestrup

Den særligt udpegede person er uafhængig og arbejder for at sikre god videnskabelig praksis. Ved mistanke om brud på god videnskabelig praksis eller uredelighed sender den særligt udpegede person sagen videre til Praksisudvalget eller Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Den særligt udpegede person er et supplement til de allerede eksisterende ordninger og erstattet ikke Praksisudvalget eller Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.