Særligt udpeget person

Professor Nils Billestrup og klinisk professor Lise Lotte Gluud er særligt udpegede personer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. De særligt udpegede personer arbejder for at styrke og sikre god videnskabelig praksis på fakultetet.

Fem principper for god videnskabelig praksis

Fakultetet har uddraget fem principper for god videnskabelig praksis, der tjener som en meget kortfattet liste, som alle skal kende, forstå og efterleve. Disse principper udbredes bl.a. af de særligt udpegede personer i deres arbejde med at sætte fokus på god videnskabelig praksis generelt på fakultetet.

De fem principper er:

  1. Ærlighed i al omgang med forskning
  2. Pålidelighed i alle forhold og eget ansvar for forskning
  3. Retfærdighed og respektfuld adfærd i omgang med andre og deres forskning
  4. Åbenhed og tilgængelighed i diskussion og udveksling af forskning
  5. Ansvarlig forskningsledelse og uddannelse af næste generation af forskere

Disse principper er inspireret af the European Code of Conduct og Singapore-erklæringen.

De særligt udpegede personer har flere ansvarsområder:

  • sætte fokus på god videnskabelig praksis på fakultetet
  • rådgive om, hvad der er god videnskabelig praksis
  • håndtere henvendelser ved mistanke om brud på god videnskabelig praksis
  • uddanne forskningsledere

Alle ansatte og studerende på fakultetet kan henvende sig til Nils Billestrup og Lise Lotte Gluud med alle typer af spørgsmål, der relaterer sig til emnet.

Kontakt Nils Billestrup

Kontakt Lise Lotte Gluud

De særligt udpegede personer er uafhængige og arbejder for at sikre god videnskabelig praksis.

De særligt udpegede personer er et supplement til de allerede eksisterende ordninger og erstatter ikke Praksisudvalget eller Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.