Dekanatet

Dekanatet på SUND

Dekan

Dekanen er fakultetets leder og har med reference til rektor ansvaret for fakultetets samlede udvikling og økonomi. Dekanen har den overordnede beslutningskompetence for fakultetet. 

Ulla Wewer

Ulla Wewer

Dekan
Cand. med., professor, dr.med.

Tlf.:  +45 3532 7051 (sekretariat)
dekan@sund.ku.dk
Kort CV

Prodekaner

Dekanatet rådgiver dekanen i strategiske og økonomiske anliggender. Prodekanerne har på hver deres område ansvar for faglig koordinering på fakultetet. De er også ansvarlige for koordinering mellem fakultetet og det øvrige universitet og udadtil i forhold til eksterne samarbejdspartnere. I Dekanatet sidder:

Trine Winterø

Trine Winterø

Prodekan for innovation og samfundsrelationer
Cand.brom., ph.d.

Tlf.: +45 3533 2311
triwin@sund.ku.dk
Kort CV

Hans Henrik Saxild

Hans Henrik Saxild

Prodekan for uddannelse
Lic. scient.

Tlf. +45 3532 7801
hhsax@sund.ku.dk
Kort CV

Mogens Holst Nissen

Mogens Holst Nissen

Prodekan for forskning
Cand. med., professor, dr.med.

Tlf.: +45 3532 7268
mhni@sund.ku.dk
Kort CV

Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren er leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse.

Jess Pilegaard

Jess Pilegaard

Fakultetsdirektør

Tlf.: +45 3533 5289 og +45 9351 6059
jess.pilegaard@sund.ku.dk