Dekanat på SUND

Dekanatet på SUND

Dekan

Dekanen er fakultetets leder og har med reference til rektor ansvaret for fakultetets samlede udvikling og økonomi. Dekanen har den overordnede beslutningskompetence for fakultetet. 

Ulla Wewer

Ulla Wewer
Dekan
Cand. med., professor, dr.med.

Tlf.:  +45 3532 7051 (sekretariat)
dekan@sund.ku.dk

Prodekaner

Dekanatet rådgiver dekanen i strategiske og økonomiske anliggender. Prodekanerne har på hver deres område ansvar for faglig koordinering på fakultetet. De er også ansvarlige for koordinering mellem fakultetet og det øvrige universitet og udadtil i forhold til eksterne samarbejdspartnere. I Dekanatet sidder:

Trine Winterø

Trine Winterø
Prodekan for Innovation og Samfundsrelationer
Cand.brom., ph.d.

Tlf.: +45 3533 2311
triwin@sund.ku.dk

Hans Henrik Saxild

Hans Henrik Saxild
Prodekan for uddannelse
Lic. scient.

Tlf. +45 3532 7801
hhsax@sund.ku.dk

Mogens Holst Nissen

Mogens Holst Nissen
Prodekan for forskning (konst.)
Cand. med., professor, dr.med.

Tlf.: +45 3532 7268
mhni@sund.ku.dk

Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren er leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse.

Anonym

Anonym

Vakant
Fakultetsdirektør