Dekanatet

Dekanatet er fakultetets ledelse og består af dekanen, prodekanerne og fakultetsdirektøren. 

Dekanatet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU (sommer 2022)

Dekan

Dekanen er fakultetets leder og har med reference til rektor ansvaret for fakultetets samlede udvikling og økonomi. Dekanen har den overordnede beslutningskompetence for fakultetet. 

Bente Merete Stallknecht

Bente Merete Stallknecht
Dekan
Professor, dr.med.

Tlf.: +45 3532 7540 (sekretariat)
dekan@sund.ku.dk
CV

Prodekaner

Dekanatet rådgiver dekanen i strategiske og økonomiske anliggender. Prodekanerne har på hver deres område ansvar for faglig koordinering på fakultetet. De er også ansvarlige for koordinering mellem fakultetet og det øvrige universitet og udadtil i forhold til eksterne samarbejdspartnere. I Dekanatet sidder:

Trine Winterø

Trine Winterø

Prodekan for innovation og samfundsrelationer
Cand.brom., ph.d.

Tlf.: +45 2343 1802
triwin@sund.ku.dk
CV

Jørgen Kurtzhals

Jørgen Kurtzhals
Prodekan for uddannelse
Professor, cand.med., ph.d.

Tlf. +45 3532 6187
joku@sund.ku.dk
CV

Hans Bräuner

Hans Bräuner
Prodekan for forskning
Professor, dr.pharm.

Tlf.: +45 3533 4469
hbo@sund.ku.dk
CV

Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren er leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse.

Jess Pilegaard

Jess Pilegaard

Fakultetsdirektør

Tlf.: +45 3533 5289 og +45 9351 6059
jess.pilegaard@sund.ku.dk