Aftagerpanel for Veterinær- og Husdyrvidenskab

Medlemmer af aftagerpanel for Veterinær- og Husdyrvidenskab

 • Formand: Hanne Larsen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen
 • Per Olsen, Afdelingschef i afdeling for Fødevare og Veterinærpolitik i Landbrug og fødevarer
 • Hanne Knude Palshof, Formand for Den Danske Dyrlægeforening
 • Peter Maasbøl Skov, Special dyrlæge, Odense Dyrehospital
 • Kenneth Engelund Lassen, Dyrlæge, Odsherreds Dyrehospital
 • Bengt Holst, Viceadm. Direktør Zoologisk Have
 • Niels Henrik Henriksen, Dyrlæge, Dansk Akvakultur
 • Birgit Hendriksen, Veterinærchef, Veterinær Øst
 • Stine Øvlisen,Manager, Animal Unit Novo Nordisk and Chair of the Novo Nordisk Ethical Review Council, Novo Nordisk A/S
 • Johan Kjølhede Overgaard, Kødkontroldirektør, Fødevarestyrelsen 
 • Sander Jacobsen, Direktør for Animal Health & Public Affairs, Kopenhagen Fur
 • Hans-Henrik Jørgensen, Formand, JA - Jordbrugsakademikerne
 • Anne-Mette Søndergaard, Chefkonsulent, Landbo Nord
 • Jesper Pagh, Vicekoncerndirektør, Axelborg, DLG
 • Trine Barrett, Afdelingschef, Husdyrinnovation, SEGES
 • Christian Fink Hansen, Sektordirektør, Svineproduktion/ Svin, SEGES

Aftagerpanelets uddannelsesportefølje:

 Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab (SUND):

 • Bacheloruddannelsen i Veterinærmedicin
 • Kandidatuddannelsen i Veterinærmedicin
 • Kandidatuddannelsen i Animal science
 • Masteruddannelsen i Companion Animal Clinical Science

Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr (SCIENCE):

 • Bacheloruddannelsen i Husdyrvidenskab