Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er etableret med det formål at skabe løbende dialog om fakultetets uddannelser med repræsentanter for virksomheder, organisationer og myndigheder der skal aftage vores kandidater.

Repræsentanter for arbejdsmarkedet

Medlemmerne af aftagerpanelerne er kompetente og engagerede personer fra både den offentlige og den private sektor, og aftagerpanelerne sammensættes så de er så repræsentative som muligt for det arbejdsmarked, hvor den enkelte uddannelses dimittender skal finde arbejde. Aftagerpanelerne er rådgivende og fungerer som et forum for systematisk dialog med dem, der ansætter fakultetets dimittender. Alle uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er tilknyttet et aftagerpanel; nogle uddannelser, som overlapper mht. faglighed og erhvervssigte, deler aftagerpanel.

Aftagerpanelerne mødes med studienævn og andre repræsentanter for fakultetet mindst én gang årligt. Ved møderne drøftes uddannelsens kompetenceprofil og studieordning, aftagernes ønsker til dimittendernes kompetencer, udviklingen på arbejdsmarkedet, m.v.

Aftagerpaneler for SUNDs uddannelser: