Aftagerpaneler

Aftagerpanelerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er etableret med det formål at skabe løbende dialog om fakultetets uddannelser med repræsentanter for virksomheder, organisationer og myndigheder  der skal aftage vores kandidater.

Repræsentanter for arbejdsmarkedet

Medlemmerne af aftagerpanelerne er eksterne, aftagerpanelerne sammensættes så de er så repræsentativt som muligt for det arbejdsmarked, hvor fakultetets forskellige kandidater skal finde arbejde. Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er der nedsat et aftagerpanel for hver af fakultetets uddannelser.

Aftagerpanelerne mødes med studienævn og andre repræsentanter for fakultetet mindst 1 gang årligt. Ved møderne drøftes kompetenceprofiler for uddannelsernes kandidater, studieplaner/studieordninger m.v.

De 12 aftagerpaneler er: