Dimittendundersøgelser på SUND

På KU gennemføres dimittendundersøgelser for alle uddannelsestyper hvert andet år. Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører dimittendundersøgelser for professionsbachelor- og kandidatuddannelser. KU gennemfører dimittendundersøgelser for bachelor-, akademi-, diplom- og masteruddannelser.

 

Formålet med at gennemføre dimittendundersøgelser er at:

  • Undersøge hvordan forskellige forhold omkring dimittendernes studieforløb har indflydelse på beskæftigelse.
  • Opnå viden om dimittendernes vurdering af, i hvilken grad de kompetencer, de har opnået på uddannelsen er relevante og efterspurgte i de job, dimittenderne får efter endt uddannelse.
  • Indsamle forslag til forbedringer på dimittendernes uddannelser, så uddannelsen i endnu højere grad forbereder dimittenderne til arbejdsmarkedet
  • Give kommende og nuværende studerende viden om mulige karriereveje
  • Indsamle information til uddannelsesevalueringer, der gennemføres af alle SUNDs uddannelser hvert sjette år

 

 

 

 

Dimittendundersøgelserne gennemføres med et fælles spørgeskema for hver uddannelsestype, som gør det muligt at sammenligne resultaterne på tværs af universitetets forskellige uddannelser. For at blive inviteret til at deltage, skal dimittenden have afsluttet uddannelsen for minimum 1 år siden.

Der stilles spørgsmål ud fra fire analysetemaer:

  • Dimittendernes beskæftigelse: Undersøgelse af dimittendernes beskæftigelsessituationen.
  • Relevans: Sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked, herunder om dimittenderne kommer i job på rette niveau og om de oplever en sammenhæng mellem kompetencer, opøvet på studiet, og de kompetencer, de anvender på arbejdsmarkedet.
  • Overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked: Analyse af hvordan dimittenderne kommer i job.
  • Kvalitet i uddannelsen: Vurdering af sammenhæng og progression under uddannelsen, mål for læringsudbytte samt uddannelsens samlede kvalitet.

 

 

Det er studienævnet for den enkelte uddannelse, der har ansvaret for at følge op på dimittendundersøgelse. Dette sker i samråd med uddannelses aftagerpanel samt dekanatet.

Ved afrapporteringen modtager studieleder og studienævn kvantitative og kvalitative data. I de år hvor materialet indgår i en uddannelsesevaluering, udarbejder Afdeling for Uddannelse og Studerende (AUS) på SUND en præsentation og et sammenfatningsnotat. Materialet drøftes i studienævnet, hvorefter AUS udarbejder en opsummering af studienævnets drøftelser og beslutning for opfølgning. Det kvantitative datamateriale samt opsummeringen offentliggøres herefter på KU’s interne portal (KUnet).

 

 

 

Dimittendundersøgelser rekvireres ved, at sende en forespørgsel til SUNDs evalueringsenhed på evalueringsenheden@sund.ku.dk

Hvis adgang til Københavns Universitets interne portal (KUnet), kan dimittendundersøgelser fra 2015 og til i dag findes her.