Evaluering af undervisning på de farmaceutiske videnskaber

Du kan finde information om, hvordan evaluering af undervisningen på de farmaceutiske videnskaber planlægges og gennemføres, hvad de studerende mener om undervisningen, samt hvordan vi følger op på evalueringerne.

Læs mere om de forskellige farmaceutiske uddannelser.

 

Studienævnet for de farmaceutiske videnskaber har valgt følgende modeller til evaluering af de farmaceutiske uddannelser:

Læs, hvordan evaluering af undervisningen planlægges.

 

 

Nedenfor kan du se, hvordan kurser, vejledningsforløb og projektophold er blevet evalueret. Resultater fra evalueringerne offentliggøres i anonymiseret form.

Forår 2023

Bachelor-/kandidatkurser gennemført forår 2023

Efterår 2022

Bachelor-/kandidatkurser gennemført efterår 2022

Har du brug for evalueringer fra tidligere semestre, så skriv til evalueringsenheden@sund.ku.dk.

 

 

Ansvaret for evalueringsopfølgning ligger hos den kursusansvarlige, studienævn og studieleder.

Læs, hvordan der følges op på undervisningsevaluering.

 

Øvrige oplysninger

 

Hvis du har spørgsmål til evalueringen af uddannelserne, kan du kontakte evalueringsenheden på: evalueringsenheden@sund.ku.dk 

 

 

Har du spørgsmål til undervisningsevaluering på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet? Hvad bruges evalueringer til? Hvilke principper og modeller følger evalueringerne? Og hvornår offentliggøres de?

Læs, hvordan SUND evaluerer undervisningen.