Evaluering af undervisning på de farmaceutiske videnskaber

Under Resultater kan du blandt andet se, hvad de studerende mener om undervisningen på uddannelserne i de farmaceutiske videnskaber.

Se også hvordan evaluering af undervisningen på de farmaceutiske videnskaber planlægges og gennemføres under Grundlag, samt hvordan der følges op på evalueringerne (under Opfølgning).

Grundlag Resultater Opfølgning

Evaluering af hele uddannelsen

Der blev udarbejdet en dimittendundersøgelse for lægemiddelvidenskab er udarbejdet i 2015. Her kan du læse meget mere om Dimittendundersøgelsen for kandidatuddannelsen i Lægemiddelvidenskab. To dimittendundersøgelser for hhv. farmaci (bachelor og kandidat) og farmaceutisk videnskab er udarbejdet i 2016. Her kan du læse mere om dimittendundersøgelsen i farmaci og dimittendundersøgelsen i farmaceutisk videnskab. Og endelig er der blevet udarbejdet en dimittendundersøgelse for medicinalkemi i 2017. Her kan du læse mere om dimittendundersøgelse i medicinalkemi.

Uddannelsen gennemførte desuden i 2011 en alumneundersøgelse blandt dimitterede fra perioden 2007-2010. Undersøgelsens fokus var beskæftigelsessituation, karrieremuligheder, betydning af hhv. valget af specialiserede fagområder og studierelateret arbejde mv.. Her kan du læse mere om alumneundersøgelsen og dens resultater.