Evaluering af undervisning på medicin

Under Resultater kan du blandt andet se, hvad de studerende mener om undervisningen på uddannelsen i medicin.

Se også hvordan evaluering af undervisningen på medicin planlægges og gennemføres under Grundlag, samt hvordan der følges op på evalueringerne (under Opfølgning).

Grundlag Resultater Opfølgning

Kvalitetssikring af den kliniske uddannelse

Store dele af den kliniske undervisning på medicin foregår på hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Denne del af uddannelsen evalueres på linje med andre kurser via Evalueringsenheden. Ud over dette har studienævnet et samarbejde med Institut for Klinisk Medicins ’Kliniske Rejsehold’, som løbende besøger de involverede hospitalsafdelinger og andre klinikker med tæt dialog om lokale udfordringer og uddannelseskvalitet. Rejseholdets tilbud omfatter oplæg om medicinsk pædagogik, optimering af kliniske ophold, studieordninger mv.

Evaluering af hele uddannelsen

Alle bachelor- og kandidatuddannelser på Københavns Universitet (KU) bliver dimittendundersøgt for at indsamle viden om dimittendernes beskæftigelsesforhold efter dimission, forskellige forhold omkring dimittendernes studieforløbs indflydelse på beskæftigelse, samt relevansen af og efterspørgslen på de kompetencer, de har opnået på uddannelsen.

Dimittendundersøgelser er et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelser. Læs meget mere om undersøgelsen her.