Evaluering af undervisning på odontologi

Under Resultater kan du blandt andet se, hvad de studerende mener om undervisningen på uddannelsen i odontologi. 

Se også hvordan evaluering af undervisningen på odontologi planlægges og gennemføres under Grundlag, samt hvordan der følges op på evalueringerne (under Opfølgning).

Link til grundlag Link til resultater Link til opfølgning

Andre undersøgelser 

Studienævnet har besluttet at evaluere uddannelsen på forskellige niveauer. Antallet af evalueringer af kurser og eksamener begrænses derfor til KUs minimumsstandard (ifølge hvilken alle kurser evalueres første gang, de udbydes og herefter hver anden gang). Denne prioritering er valgt for i stedet at kunne gennemføre undersøgelser af f.eks. sammenhæng og progression samt af udvalgte undervisningsforhold. Her kan du læse mere om disse øvrige undersøgelser. 

Evaluering af hele uddannelsen

Der er i 2016 udarbejdet en dimittendundersøgelse for bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi. Her kan du læse meget mere om dimittendundersøgelsen for odontologiuddannelsen.

I forbindelse med en større revision af studieordningen udførte uddannelsen i 2013 en alumne- og aftagerundersøgelser. Formålet var at få indblik i, hvorvidt ændringen af opbygningen samt indholdet af uddannelsen resulterede i den ønskede effekt i forhold til de færdiguddannede dimittenders kompetencer. Undersøgelsen blev udført som en sammenligning af kompetenceprofilen for sidste årgang af dimittender forud for studieordningsrevisionen, og den første årgang dimittender efter revisionen. Her kan du læse mere om alumne- og aftagerundersøgelsen.