Fakultetets afrapporteringer

Hvert år udarbejdes der en uddannelsesredegørelse for alle uddannelserne på SUND. Hvert sjette år udarbejdes en udvidet redegørelse over uddannelserne, kaldet en uddannelsesevaluering.

Turnusplanen for uddannelsesevalueringer samt de seneste uddannelsesevalueringer for alle SUNDs uddannelser findes på SUNDs side om kvalitetssikring på KUnet.

På baggrund af uddannelsesredegørelserne og uddannelsesevalueringerne udarbejdes en årlig afrapportering om status på SUNDs uddannelser; kaldet Dekanens årlige afrapportering om uddannelseskvalitet (DAU). Den seneste afrapportering fra SUNDs dekan til rektor, samt fra de øvrige dekaner på KU, findes på dette sted på KU's hjemmeside.