Uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringer

Hvert år udarbejdes der en uddannelsesredegørelse for alle uddannelserne på SUND.

Hvert sjette år udarbejdes en udvidet redegørelse over uddannelserne, kaldet en uddannelsesevaluering. SUND's turnusplan for uddannelsesevalueringer angiver, hvornår der skal udarbejdes uddannelsesevaluering for de enkelte uddannelser. Nedenfor findes de uddannelsesevalueringer som tidligere er blevet udarbejdet.

På baggrund af uddannelsesredegørelserne og uddannelsesevalueringerne udarbejdes en årlig afrapportering om status på SUNDs uddannelser; kaldet Dekanens årlige afrapportering om uddannelseskvalitet. Den seneste seneste afrapportering fra Dekanen til Rektor findes på KU's site. I afrapporteringen findes en beskrivelse af,  hvordan der følges op på afrapporteringerne.

Afrapportering 2018

Dekanens årlige afrapportering om uddannelseskvalitet 2018

Uddannelsesevaluering BA og KA folkesundhedsvidenskab 2018

Afrapportering 2017

Dekanens årlige afrapportering om uddannelseskvalitet 2017

Uddannelsesevaluering KA i humanbiologi 2017

Uddannelsesevaluering KA i medicinalkemi 2017

Uddannelsesevaluering MA i Industrial Drug Development (MIND) 2017

Afrapportering 2016

Dekanens årlige afrapportering om uddannelseskvalitet 2016 

Uddannelsesevaluering BA og KA i farmaci 2016 

Uddannelsesevaluering KA i farmaceutisk videnskab 2016 

Uddannelsesevaluering MA i Public Health (MPH) 2016  

Afrapportering 2015

Dekanens årlige afrapportering om uddannelseskvalitet 2015  

Uddannelsesevaluering BA og KA i veterinærmedicin 2015  

Uddannelsesevaluering KA i lægemiddelvidenskab 2015 

Uddannelsesevaluering BA og KA i medicin 2015