Fakultetets afrapporteringer

Hvert år udarbejdes der en uddannelsesredegørelse for alle uddannelserne på SUND. Hvert sjette år udarbejdes en udvidet redegørelse over uddannelserne, kaldet en uddannelsesevaluering.
SUND's turnusplan for uddannelsesevalueringer angiver, hvornår der skal udarbejdes uddannelsesevaluering for de enkelte uddannelser. Nedenfor findes de uddannelsesevalueringer, som senest er blevet udarbejdet.

På baggrund af uddannelsesredegørelserne og uddannelsesevalueringerne udarbejdes en årlig afrapportering om status på SUNDs uddannelser; kaldet Dekanens årlige afrapportering om uddannelseskvalitet. Den seneste afrapportering fra dekanen til rektor findes nedenfor. Der er link til den seneste afrapportering fra SUNDs dekan til rektor nedenfor. Afrapporteringerne fra alle fakulteter findes på dette sted på KU's hjemmeside

Afrapportering 2019

Dekanens årlige afrapportering om uddannelseskvalitet (DAU) 2019

Uddannelsesevaluering af Bachelor- og Kandidatuddannelse i Odontologi 2019

Uddannelsesevaluering af Professionsbachelor i Tandplejer 2019

Uddannelsesevaluering af Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 2019