Vejledning til udenlandsk uddannede dyrlæger

Er du udenlandsk uddannet dyrlæger, og ønsker du at arbejde som dyrlæge i Danmark skal du, ligesom dansk uddannede dyrlæger, have en autorisation til dette. Her kan du finde information om, hvordan du søger om autorisation.

3-trins proces :

1) Ansøgning
Som det første skridt skal du søge om at få din uddannelse godkendt hos Fødevarestyrelsen. Du kan finde hele autorisationsprocessen beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

2) Afgørelse - behov for supplering
Fødevarestyrelsen  kontakter dig, når de har vurderet, hvorvidt din uddannelse kan godkendes.

3a) Kvalificeret  - behov for mere end 75 ECTS supplering
Ofte skal du tage supplerende kurser, for at din udenlandske uddannelse kan sidestilles med den danske uddannelse til dyrlæge. Hvis supplering er nødvendig, vil det fremgå af afgørelsen, som du får af Fødevarestyrelsen. Kun når du har gennemført og bestået de supplerende kurser, kan du opnå autorisation til at arbejde som dyrlæge i Danmark.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan du søge om at tage supplerende kurser som enkeltfagsstuderende under Åbent Universitet. Bemærk, at du kun kan tage maksimum 75 ECTS under Åbent Universitet.

3b) Ikke kvalificeret 
Hvis du i afgørelsen fra Fødevarestyrelsen er blevet bedt om at supplere med mere end 75 ECTS, skal du søge om optag på hele kandidatuddannelsen i veterinærmedicin. Hvis du bliver optaget på uddannelsen, kan du søge om merit for allerede beståede studieelementer.