Vejledning til udenlandsk uddannede farmaceuter

Er du uddannet farmaceut fra et universitet uden for EU/EEA og ønsker du at arbejde på apotek eller sygehusapotek i Danmark, skal du have tilladelse. Her kan du finde information om, hvordan du søger om tilladelse.

3-trins proces :

1) Ansøgning
Som det første skridt skal du søge om at få din uddannelse godkendt hos Lægemiddelstyrelsen. Du kan finde hele processen beskrevet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

2) Afgørelse
Lægemiddelstyrelsen kontakter dig, når de har vurderet, hvorvidt din uddannelse kan godkendes.

3a) Kvalificeret - behov for supplering
Ofte skal du tage supplerende kurser for, at din udenlandske uddannelse kan sidestilles med den danske uddannelse til farmaceut. Hvis supplering er nødvendig, vil det fremgå af afgørelsen, som du får af Lægemiddelstyrelsen. Først når du har gennemført og bestået de supplerende kurser, vil du opnå tilladelse til at arbejde som farmaceut på apotek eller sygehusapotek i Danmark.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan du søge om at tage supplerende kurser som enkeltfagsstuderende under Åbent Universitet. Bemærk, at du kan maksimalt tage 60 ECTS under Åbent Universitet.

3b) Ikke kvalificeret - behov for mere end 60 ECTS supplering 
Hvis du i afgørelsen fra Lægemiddelstyrelsen er blevet bedt om at supplere med mere end 60 ECTS, skal du søge om optag på hele kandidatuddannelsen i farmaci. Hvis du bliver optaget på uddannelsen, kan du søge merit for allerede beståede studieelementer.