Læger med positivt svar fra Styrelsen

Her kan du finde praktisk information i relation til de medicinske fagprøver.

Du kan først deltage i fagprøverne, når Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt din udenlandske uddannelse, og du har indsendt sprogdokumentation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del af autorisationsprocessen skal du bestå de medicinske fagprøver. De medicinske fagprøver består af en skriftlig og mundtlig prøve.

Dato for næste skriftlige prøve:

Den næste skriftlige prøve afholdes den 1. marts 2024.

Den skriftlige prøve afholdes to gange om året.

Tilmelding til den skriftlige fagprøve:

Når du har fremsendt dokumentation for, at du har bestået din sprogprøve, bliver du automatisk tilmeldt den næstkommende skriftlige fagprøve på Københavns Universitet.

Du kan også selv tilmelde dig den skriftlige eksamen i følgende perioder:

  • 24. – 31. januar til prøven i marts
  • 24. – 31. august til prøven i september

Til- og afmelding skal ske via KUnet.dk.

Dato for næste mundtlige prøve:

Den næste mundtlige prøve (MFTL/OSCE) afholdes torsdag den 30. november 2023. Til foråret afvikles prøven den 16. maj 2024. 

Tilmelding til den mundtlige fagprøve:

Når du er blevet indskrevet på Københavns Universitet og blevet tilmeldt den skriftlige fagprøve, vil du få adgang til KU’s intranet. Her skal du selv tilmelde dig den mundtlige fagprøve (MFTL/OSCE).

Du kan tilmelde dig den mundtlige eksamen i følgende perioder:

  • 24. – 31. januar til prøven i maj
  • 24. – 31. august til prøven i november

Afmelding til de medicinske fagprøver:

Hvis du ønsker at afmelde dig de medicinske fagprøver, skal det ske senest 1 måned inden prøverne afholdes. Vær opmærksom på at selve prøvedagen ikke tæller med. Du afmelder dig via KU’s selvbetjeningssystem.

Hvis du ikke afmelder dig inden fristen, tæller det som et eksamensforsøg.

Information om prøvernes faglige indhold:

Vil du vide mere om de faglige prøvers indhold, kan du læse uddybende information i studieordningen for udenlandske læger.

Læs mere i studieordningen for udenlandske læger og se informationsvideo om den mundtlige prøve (MFTL/OSCE).

Du kan se forslag til diverse lærebøger, som kan hjælpe dig i forberedelsen til eksamen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at kunne af- eller tilmelde dig en fagprøve skal du have en personlig pinkode til KUnet. Hvis du ikke allerede har en pinkode, får du en tildelt på login-siden på KUnet ved at klikke på linket Hjælp til login, adgangskode og KU-Brugernavn. Du skal bruge dit NemID for at kunne få din personlige pinkode.

Du har ikke NemID

Hvis du ikke har NemID og ikke kan logge på KUnet, skal du  kontakte Københavns Universitet ved at sende en e-mail til eksamen@sund.ku.dk

Hvilken information kan jeg finde på KUnet?

Det er vigtigt, at du løbende orienterer dig på KUnet, da du her finder vigtig information.

Du kan f.eks.:

  • Bestille dit ID-kort
  • Tilgå din KUmail
  • Til - og afmeld dig fagprøverne
  • Finde rettevejledninger til tidligere afholdte eksamener
  • Se dine prøveresultater