Læger med positivt svar fra Styrelsen

Her kan du finde praktisk information i relation til de medicinske fagprøver.

Du kan først deltage i fagprøverne, når Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt din udenlandske uddannelse, og du har indsendt sprogdokumentation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del af autorisationsprocessen skal du bestå de medicinske fagprøver. De medicinske fagprøver består af en skriftlig og mundtlig prøve.

Dato for næste skriftlige prøve:

Den næste skriftlige prøve afholdes den 1. marts 2024.

Den skriftlige prøve afholdes to gange om året.

Tilmelding til den skriftlige fagprøve:

Når du har fremsendt dokumentation for, at du har bestået din sprogprøve, bliver du automatisk tilmeldt den næstkommende skriftlige fagprøve på Københavns Universitet.

Du kan også selv tilmelde dig den skriftlige eksamen i følgende perioder:

  • 24. – 31. januar til prøven i marts
  • 24. – 31. august til prøven i september

Til- og afmelding skal ske via KUnet.dk.

Dato for næste mundtlige prøve:

Den næste mundtlige prøve (MFTL/OSCE) afholdes torsdag den 30. november 2023. Til foråret afvikles prøven den 16. maj 2024. 

Tilmelding til den mundtlige fagprøve:

Når du er blevet indskrevet på Københavns Universitet og blevet tilmeldt den skriftlige fagprøve, vil du få adgang til KU’s intranet. Her skal du selv tilmelde dig den mundtlige fagprøve (MFTL/OSCE).

Du kan tilmelde dig den mundtlige eksamen i følgende perioder:

  • 24. – 31. januar til prøven i maj
  • 24. – 31. august til prøven i november

Afmelding til de medicinske fagprøver:

Hvis du ønsker at afmelde dig de medicinske fagprøver, skal det ske senest 1 måned inden prøverne afholdes. Vær opmærksom på at selve prøvedagen ikke tæller med. Du afmelder dig via KU’s selvbetjeningssystem.

Hvis du ikke afmelder dig inden fristen, tæller det som et eksamensforsøg.

Information om prøvernes faglige indhold:

Vil du vide mere om de faglige prøvers indhold, kan du læse uddybende information i studieordningen for udenlandske læger.

Læs mere i studieordningen for udenlandske læger og se informationsvideo om den mundtlige prøve (MFTL/OSCE).

Du kan se forslag til diverse lærebøger, som kan hjælpe dig i forberedelsen til eksamen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du vil modtage en indkaldelse til den skriftlige fagprøve ca. 2 – 3 uger inden. Indkaldelsen vil blive sendt til din KUmail. Vær opmærksom på, at al skriftlig kommunikation fra Københavns Universitet bliver sendt til din KUmail.

Hvis du har spørgsmål vedrørende tilmeldingen til prøven, kan du kontakte Studieservice ved Michael Sørensen ved at sende en mail til eksamen@sund.ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at kunne deltage i de medicinske fagprøver, skal du medbringe pas og dit ID-kort fra Københavns Universitet. ID-kortet bruges som identifikation på, at du er tilknyttet KU. Hvis du ikke medbringer pas og ID-kort til den skriftlige prøve, vil du blive nægtet adgang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFTL/OSCE bedømmes med bestået (B)/ikke bestået (IB)

Den skriftlige fagprøve bedømmes efter 7-trins-skalaen. Mindstekravet for at bestå den skriftlige fagprøve er 02. Karakterer under 02 er ikke bestået.

Når du har deltaget i en medicinsk fagprøve, vil du kunne se prøveresultatet i selvbetjeningen på KUnet.

 

 

 

Du har 3 forsøg til at bestå hver af de medicinske fagprøver.

Kun hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan Styrelsen for Patientsikkerhed vælge at give dispensation og give dig flere prøveforsøg. Kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed for vejledning i, hvordan du søger om dispensation.

 

 

For at kunne af- eller tilmelde dig en fagprøve skal du have en personlig pinkode til KUnet. Hvis du ikke allerede har en pinkode, får du en tildelt på login-siden på KUnet ved at klikke på linket Hjælp til login, adgangskode og KU-Brugernavn. Du skal bruge dit MitID for at kunne få din personlige pinkode.

Du har ikke MitID

Hvis du ikke har MitID og ikke kan logge på KUnet, skal du  kontakte Københavns Universitet ved at sende en e-mail til eksamen@sund.ku.dk

Hvilken information kan jeg finde på KUnet?

Det er vigtigt, at du løbende orienterer dig på KUnet, da du her finder vigtig information.

Du kan f.eks.:

  • Bestille dit ID-kort
  • Tilgå din KUmail
  • Til - og afmeld dig fagprøverne
  • Finde rettevejledninger til tidligere afholdte eksamener
  • Se dine prøveresultater