Eksamensplaner for odontologi

Find dine eksamensplaner med dato og tidspunkt for eksamener og reeksamener.

Hvor foregår eksamen?

Skal du til skriftlig eksamen, får du information om eksamenshus, lokale og eksamensnr. i Digital Eksamen senest 7 dage før din eksamen.

Skal du til mundtlig eksamen, får du information om tid og sted i Digital Eksamen senest 7 dage før din eksamen.