Studieordninger

Studieordninger

En studieordning sætter rammerne for, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Den indeholder regler for, hvordan du skal gennemføre din uddannelse og beskriver uddannelsens formål og struktur.

 

 

I uddannelsens studieordning finder du de rammer og regler, der kun er relevante for netop din uddannelse, f.eks. uddannelsens kompetenceprofil, opbygning og overordnede regler.

Kursusbeskrivelserne beskriver indhold og regler for kurser og eksamener på din uddannelse.

Engelsksprogede kandidatuddannelser

 

 

 

 

 

I uddannelsens studieordning finder du de rammer og regler, der kun er relevante for netop din uddannelse, f.eks. uddannelsens kompetenceprofil, opbygning og overordnede regler.

Kursusbeskrivelserne beskriver indhold og regler for kurser og eksamener på din uddannelse.

Engelsksprogede masteruddannelser

 

 

 

 

 

Studieordningernes Fællesdel indeholder fælles regler for alle uddannelser på fakultetet, f.eks. regler om studieaktivitet, tilmelding til undervisning og eksamen eller studieskift.

Bachelor- og kandidatuddannelser

Masteruddannelser

 

 

 

 

Mangler du en studieordning fra tidligere år, som ikke fremgår af listerne under hver uddannelse, så kan du bestille en kopi via nedenstående blanket.