Studieordninger

Studieordninger

En studieordning sætter rammerne for, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Den indeholder regler for, hvordan du skal gennemføre din uddannelse og beskriver uddannelsens formål og struktur.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er studieordningen opdelt i tre:

  • Studieordningernes Fællesdel, som indeholder fælles regler for alle uddannelser på fakultetet, f.eks. regler om studieaktivitet, tilmelding til undervisning og eksamen eller studieskift.
  • Uddannelsens studieordning, hvor du finder de rammer og regler, der kun er relevante for netop din uddannelse, f.eks. uddannelsens kompetenceprofil, opbygning og overordnede regler.
  • Kursusbeskrivelserne i kursusdatabasen, som beskriver indhold og regler for kurser og eksamener på din uddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I studieordningernes fællesdel finder du vigtige regler om bl.a. undervisning, eksamen og frister.

Bachelor- og kandidatuddannelser
Masteruddannelser

 

 

 

 

Mangler du en studieordning fra tidligere år, som ikke fremgår af listerne under hver uddannelse, så kan du bestille en kopi via nedenstående blanket.