Eksamensplaner for sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Find dine eksamensplaner med dato og tidspunkt for eksamener og reeksamener.

Hvor foregår eksamen?

Skal du til skriftlig eksamen, får du information om eksamenshus, lokale og eksamensnr. i Digital Eksamen 7 dage før din eksamen.

Skal du til mundtlig eksamen, får du nærmere information om tid og sted via din KUmail op til eksamen.