Eksamensplaner for veterinærmedicin

Find dine eksamensplaner med dato og tidspunkt for eksamener og reeksamener.

Bachelor:

Kandidat:

Hvor foregår eksamen?

Skal du til skriftlig eksamen, får du information om eksamenshus, lokale og eksamensnr. i Digital Eksamen 7 dage før din eksamen.

Skal du til mundtlig eksamen, får du nærmere information om tid og sted via din KUmail op til eksamen.