Farmaceutisk Videnskab - studieordninger

Din studieordning sætter rammerne for, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Den indeholder regler for regler, hvordan du skal gennemføre din uddannelse og beskriver uddannelsens formål og struktur.

Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab - studieåret 2022/23

Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab - studieåret 2021/22

 

 

Overgangsordninger

 

Efterår 2021

Blok 1

Blok 2

Forår 2022

Blok 3

Blok 4

 

 

Valgfagsudbuddet for 2022-23 bliver offentliggjort på KUnet (kræver log-ind).

Du vil kunne finde det på din studieinformationsside under Planlæg dit studie > Studiets opbygning > Studieoversigt