Ena Borchsenius’s Legat til Fordel for Dyrlægestuderende

Legatets formål er at yde studieunderstøttelse til værdige trængende kvindelige og mandlige dyrlægestuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, fortrinsvis studerende fra provinsen.