Fondet for sygdomsbekæmpelse hos vore familiedyr

 

Fondets formål er at støtte igangsættelsen og gennemførelsen af videnskabelige studier, der må antages at kunne forbedre diagnosticering og behandling af sygdomme hos hund og kat og andre mindre selskabsdyr. Dog kan studier hvor raske dyr påføres sygdomme eller anden sygelig tilstand ikke støttes af fondsmidlerne.