Eksamensplaner

Nedenfor finder du eksamensplaner med datoer, tid og sted for eksamener og reeksamener.

Farmaceutisk Videnskab

Er du studerende?

På dine uddannelsessider i KUnet finder du al information om frister, tilmelding, afmelding, sygdom ved eksamen og reeksamen.