Meritstuderende

Meritstuderende

At være meritstuderende betyder, at du bliver optaget på et eller flere kurser og eksamener på en anden uddannelse som led i din egen uddannelse, som
fx valgfag. Du har også mulighed for at skrive bachelorprojekt eller
speciale på enkelte af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser.

Du kan rette henvendelse til din uddannelses studievejledning for at få oplyst de konkrete regler og muligheder for at tage kurser og eksamen på andre uddannelser.