Meritstuderende

Meritstuderende

At være meritstuderende betyder, at du bliver optaget på et eller flere kurser og eksamener på en anden uddannelse som led i din egen uddannelse, som
fx valgfag. Du har også mulighed for at skrive bachelorprojekt eller
speciale på enkelte af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser.

Du kan rette henvendelse til din uddannelses studievejledning for at få oplyst de konkrete regler og muligheder for at tage kurser og eksamen på andre uddannelser.

 

Opfylder du adgangskravene har du mulighed for at blive optaget som meritstuderende, hvis der er plads på det kursus, du ønsker at følge. Generelt er det svært at få plads på de obligatoriske førsteårskurser på uddannelser med pladsbegrænsning. På fakultetets autorisationsuddannelser (Medicin, Odontologi og Veterinærmedicin) samt på farmaci er der ikke plads til meritstuderende på de obligatoriske førsteårskurser.

Bemærk også at man som BA-studerende ikke kan blive optaget på et kandidatkursus. Heller ikke selvom ens eget studienævn har forhåndsgodkendt kurset.

Hvis der er flere ansøgere til et kursus, end der er ledige pladser, vil pladserne blive fordelt efter følgende principper:

  1. Studerende som er indskrevet på den uddannelse, hvor kurset udbydes enten som en obligatorisk eller valgfri del.
  2. Studerende som er indskrevet på andre uddannelser, hvor kurset indgår som valgfag,
  3. Internationale studerende
  4. Studerende og meritstuderende fra SUND, som skal bruge kurset som en del af de valgfrie elementer
  5. Meritstuderende fra andre KU-fakulteter eller andre universiteter
  6. Betalende deltidsstuderende

Hvis der efter ovenstående prioritering er flere kvalificerede ansøgere end ledige pladser til meritstuderende vil der blive foretaget lodtrækning.