Evakuering

På Københavns Universitet anvendes det samme grundkoncept for evakuering i alle bygninger.

KU's bygninger er opdelt i evakueringsområder. På strategiske steder i hvert evakueringsområde hænger holdere, som indeholder en gul og en orange vest samt evakueringsinstrukser. Instrukserne er på dansk og engelsk.

Konceptet hviler på den antagelse, at der i farlige situationer altid vil være nogle, som tager lederskab. Ledelsen har således ikke udpeget særlige evakueringsansvarlige.

Det er de enkelte medarbejdere, som på eget initiativ tager veste på og bliver henholdsvis evakueringsleder og samlepladsleder. Evakueringsinstrukserne angiver, hvordan evakuerings- og samlepladslederen skal forholde sig, og hvor den nærmeste samleplads er.