Leje af lokaler og auditorier 

Lokaler til konferencer og særlige lejligheder

Du kan leje auditorier og mødelokaler i Panum Bygningen, Mærsk Tårnet og Universitetsparken.

Kun foreninger, forskere og studerende med tilknytning til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan søge om at leje fakultetets lokaler.

  • Arrangementer med kommercielle, profitskabende, politiske eller religiøse formål.
  • Private fester, holdfester, kandidatfester eller lignende.

Mærsk Tårnet & Panum 1. + 2. sal

Mærsk Tårnet - 15.sal

Mini-auditorier, Panum

  • Lokale 29.01.30 (68 personer)
  • Lokale 29.01.32  (68 personer)

Universitetsparken nr. 2-4 

  • Auditorium 4  (385 personer)
  • Auditorium 3 (244 personer)
  • Alfred Benzon (103 personer)

 

 

Lokaleudlån skal være udgiftsneutralt for fakultetet. Der afregnes derfor for lokaleleje samt evt. udgifter til sikkerhed, rengøring, garderobe og lign. efter gældende takster og betalingsbetingelser fastsat af Campus-Service SUND. 

Prisliste pr. 1. september 2019

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at leje et lokale eller et auditorium på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kan du kontakte lokaleadministrationen i Campus Service Nørre.

Mail: norre-campus@adm.ku.dk

Helle Bæhr, Pia Pless, Thomas Howard og Charlotte Jakobsen
Telefon: 35 32 70 00

Hvis du har spørgsmål vedrørende AV-udstyr til de enkelte lokaler på SUND, kan du kontakte AV-afdelingen på SUND.

Telefon: 35 32 70 10
Mail: norre-av@adm.ku.dk

AV-afdelingen hjælper interne og eksterne brugere i forbindelse med undervisning og ved afholdelse af kongresser, symposier, videnskabelige møder, doktor-disputatser, ph.d.-afhandlinger m.v.