Afrapportering til rektor

Procedurer og retningslinjer for SUNDs afrapportering til rektor samt opfølgning på rektors tilbagemeldinger

Procedure for dekanens afrapportering af uddannelseskvalitet

Proceduren beskriver proces og årshjul for dekanens afrapportering af uddannelseskvalitet på SUND

Procedure for opfølgning på rektors tilbagemelding om opfølgningspunkter

Proceduren beskriver proces for SUNDs arbejde med opfølgning på rektors tilbagemelding om opfølgningspunkter i relation til dekanens afrapportering af uddannelseskvalitet