Procedurer og retningslinjer til kvalitetssikring

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet anvender procedurer for alle aspekter af uddannelseskvalitet.
Fakultetets procedurer sikrer processer for planlægning, udvikling, evaluering og styring af uddannelser og undervisning. Derved understøttes Københavns Universitets procedurer og retningslinjer for uddannelseskvalitet