Tandlæger med positivt svar fra Styrelsen

Her kan du finde praktisk information i relation til de odontologiske fagprøver.

Du kan først deltage i fagprøverne, når Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt din udenlandske uddannelse, og du har indsendt sprogdokumentation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del af autorisationsprocessen skal du bestå de odontologiske fagprøver. De odontologiske fagprøver består af en skriftlig prøve og to mundtlige prøver i Voksen- og Børnepatient.

Dato for næste skriftlige prøve:

Den næste skriftlige prøve afholdes i september 2024 (dato offentliggøres i slutningen af april 2024).

Den skriftlige prøve afholdes én gang om året.

Tilmelding til den skriftlige fagprøve:

Når du har fremsendt dokumentation for, at du har bestået din sprogprøve, bliver du automatisk tilmeldt den næstkommende skriftlige fagprøve.

Til- og afmelding skal ske via KUnet.dk.

Dato for næste mundtlige prøve:
  • Prøve i Børnepatient afvikles den 15. og 16. november 2023 og 1. og 2. maj 2024.
  • Prøve i Voksenpatient afvikles den 11. og 12. januar 2024 og 3. og 4. juni 2024.

Tilmelding til de mundtlige fagprøver:

Når du er blevet indskrevet på Københavns Universitet og blevet tilmeldt den skriftlige fagprøve, vil du få adgang til KU’s intranet. Her skal du selv tilmelde dig de mundtlige fagprøver.

Du kan tilmelde dig de mundtlige fagprøver i følgende perioder:

  • 24. – 31. januar til prøverne i maj og juni
  • 24. – 31. august til prøverne i september, november og januar

Afmelding til de odontologiske fagprøver:

Hvis du ønsker dig at afmelde dig de odontologiske fagprøver, skal det ske senest 1 måned inden prøven afholdes. Vær opmærksom på at selve prøvedagen ikke tæller med. Du afmelder dig via KU’s selvbetjeningssystem.

Hvis du ikke afmelder dig inden fristen, tæller det som et eksamensforsøg.

Information om prøvernes faglige indhold

Vil du vide mere om de faglige prøvers indhold, kan du læse uddybende information i studieordningen for udenlandske tandlæger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du vil modtage en indkaldelse til den skriftlige fagprøve ca. 2 – 3 uger inden. Indkaldelsen vil blive sendt til din KUmail. Vær opmærksom på, at al skriftlig kommunikation fra Københavns Universitet bliver sendt til din KUmail.

Hvis du har spørgsmål vedrørende tilmeldingen til prøven, kan du kontakte Studieservice ved Michael Sørensen ved at sende en mail til eksamen@sund.ku.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at kunne af- eller tilmelde dig en fagprøve skal du have en personlig pinkode til KUnet. Hvis du ikke allerede har en pinkode, får du en tildelt på login-siden på KUnet ved at klikke på linket Hjælp til login, adgangskode og KU-Brugernavn. Du skal bruge dit MitID for at kunne få din personlige pinkode.

Du har ikke MitID

Hvis du ikke har MitID og ikke kan logge på KUnet, skal du  kontakte Københavns Universitet ved at sende en e-mail til eksamen@sund.ku.dk

Hvilken information kan jeg finde på KUnet?

Det er vigtigt, at du løbende orienterer dig på KUnet, da du her finder vigtig information.

Du kan f.eks.:

  • Bestille dit ID-kort
  • Tilgå din KUmail
  • Til - og afmeld dig fagprøverne
  • Finde opgavesæt fra tidligere afholdte eksamener
  • Se dine prøveresultater