Sundhedsfaglig Kandidat - studieordninger

Din studieordning (cand.scient.san.) sætter rammerne for, hvordan din uddannelse er tilrettelagt. Den indeholder regler for, hvordan du skal gennemføre din uddannelse og beskriver uddannelsens formål og struktur.

Studieåret 2022/2023

Studieåret 2021/2022

 

 

 

Valgfagsudbuddet for 2022-23 bliver offentliggjort på KUnet (kræver log-ind).

Du vil kunne finde det på din studieinformationsside under Planlæg dit studie > Studiets opbygning > Studieoversigt