Hospitaler – Københavns Universitet

sund.ku.dk > Om SUND > Organisation > Hospitaler

Universitetshospitaler

Modtag behandling på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og bidrag til universitetets forskning i sundhed, sygdomme og udvikling af nye behandlinger.